Fysiotherapie

Petra's Mobiele Praktijk
ik kan u helpenAlgemene fysiotherapie

Is bedoeld voor mensen met klachten van het houdings- en bewegingsapparaat, dat wil zeggen functiestoornissen aan spieren, pezen, banden en gewrichten, kortom problemen met bewegen! Het richt zich op ons dagelijks bewegen. Het menselijk lichaam is een bijzonder geheel van spieren, botten en gewrichten waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen. Lopen, staan, springen, bukken, het zijn vaak volkomen vanzelfsprekende bewegingen. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u pas als u ergens last van krijgt. Als het lichaam even niet meewerkt.

Een algemeen opgeleide fysiotherapeut weet hier alles vanaf. U kunt terecht voor behandeling van klachten, maar ook om (ergere) klachten te voorkomen. Het kan gaan om sportblessures, klachten opgedaan tijdens werk, klachten vanwege een ongeval of ziekte, herstel na een operatie, of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt. Ook bij evenwichtsproblemen, ademhalingsstoornissen, vermoeidheidsklachten en krachtsvermindering kan fysiotherapie helpen. De arts kunt u naar de fysiotherapie verwijzen, maar u kunt ook zonder verwijzing een afspraak maken. Dan vindt er eerst een screening plaats. Daarbij wordt onderzocht of er een indicatie is voor fysiotherapie, of dat het verstandig is uw klachten eerst door de huisarts te laten bekijken. Is fysiotherapie nodig? Dan volgt een vraaggesprek en onderzoek en wordt er een behandelplan, samen met u, opgesteld.

algemene fysiotherapie petra's mobiele praktijk
anteroposofische fysiotherapie petra's mobiele praktijk
uitbreiding van de reguliere fysiotherapieAntroposofische fysiotherapie

Is een uitbreiding van de reguliere fysiotherapie en is gebaseerd op het antroposofisch mensbeeld, zoals dat door Rudolf Steiner is ontwikkeld. In deze visie wordt de mens beschouwd als een eenheid van lichaam, ziel en geest. In het menselijk organisme is o.a. een functionele driegeleding herkenbaar, die op vele manieren tot uiting komt in het zenuw-/zintuigstelsel, ritmisch systeem en stofwisseling-/bewegingsstelsel.

De mens wordt daarbij beschouwd als een zich ontwikkelend wezen, waarbij verstoringen van evenwicht, zich uitend als ziekte of zich niet goed voelen, onvermijdelijk zijn. Gezondheid is een zoeken naar evenwicht dat steeds opnieuw verworven moet worden. De therapeutische middelen die een antroposofische fysiotherapeut (ritmische massage en bewegingstherapie in mijn geval) gebruikt sluiten aan bij deze visie op gezondheid en ziekte. Processen, die zich op een bepaald moment als ziekte of functiestoornis uiten, kunnen omgevormd worden, zodat er neen nieuw (gezond) evenwicht kan ontstaan. Hierbij wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en herstelkracht van de betrokkene. De ritmische massage is ontwikkeld door artsen Ita Wegman en Margarethe Hauschka. Door middel van speciaal ontwikkelde handgrepen wordt getracht bepaalde processen, die te overheersend zijn, weer in goede banen te leiden en andere processen, die juist niet goed tot hun recht komen, te stimuleren. Via ritmische massage wordt getracht een nieuwe evenwicht te bewerkstelligen zoals bijvoorbeeld in de spanning-/ontspanningstoestand van spieren of de warmtehuishouding van het organisme, waarbij het zelfherstellend vermogen wordt aangesproken. Bij de bewegingstherapie wordt geprobeerd, uitgaande van de verschillende bewegingskarakteristieken van hoofd, romp en ledematen, de gezonde beweging weer te herstellen. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van verschillende bergingskwaliteiten.De rol van de zintuigen (zoals de tastzin, de bewegingszin en de evenwichtszin) is hierin van groot belang. Veel aandacht wordt besteed aan hoe de mens zich in de ruimte beweegt. Antroposofische fysiotherapie wordt gegeven door fysiotherapeuten, die na hun reguliere opleiding, een aanvullende antroposofische fysiotherapie opleiding hebben gevolgd. Deze heb ik in 2014 afgerond. Vergoeding van de antroposofische fysiotherapie is op basis van de reguliere algemene fysiotherapie.

Fysiotherapie bij kankerOncologie

De overlevingskansen bij kanker blijven stijgen. Door vroegere diagnose en betere behandelingen. Veel van de getroffen mensen vragen zich echter af of sporten/ actief bewegen nadien nog wel kan. Fysiotherapie kan helpen! Fysiotherapie richt zich op bewegings- en conditieproblemen als gevolg van de ziekte zelf, de operatie of de medische behandelingen. 

Vermoeidheid is een factor waar veel mensen mee te maken krijgen tijdens en na de behandelingen. Er zijn verschillen tussen vermoeidheid na een dag werken of intensief sporten en de vermoeidheid die optreedt bij kanker. Deze vermoeidheid kan als extreem worden ervaren en komt vaak voor.
Tijdens de behandeling van kanker heeft bijna elke patiënt er last van. Maar ook als de behandelingen zijn afgerond en artsen zeggen dat men hersteld is, kan vermoeidheid nog jaren een hardnekkige klacht blijven.

Opnieuw of voor het eerst weer gaan bewegen na een periode van inactiviteit is niet zo vanzelfsprekend als iedereen denkt!
Onzekerheid en angst over durven, en weer leren belasten van een (ver) zwak(t) lichaam spelen daarbij een grote rol. De fysiotherapeut helpt u daarbij, zij begeleidt u op de weg naar een actiever leven, en het zo mogelijk weer oppakken van uw oude sportgewoonten. De behandeling wordt op maat afgesteld op uw doelen, met kleine stappen (subdoelen).

Therapie kan altijd (dus ook tijdens en tussen de behandelingen door). En zal een positief effect hebben op de kwaliteit van leven, de pijn en het zelfvertrouwen.

fysiotherapie bij kanker petra's mobiele praktijk