Antroposofische fysiotherapie

Antroposofische fysiotherapie

Is een uitbreiding van de reguliere fysiotherapie en is gebaseerd op het antroposofisch mensbeeld, zoals dat door Rudolf Steiner is ontwikkeld.

In deze visie wordt de mens beschouwd als een eenheid van lichaam, ziel en geest. In het menselijk organisme is o.a. een functionele driegeleding herkenbaar, die op vele manieren tot uiting komt in het zenuw-/zintuigstelsel, ritmisch systeem en stofwisseling-/bewegingsstelsel. De mens wordt daarbij beschouwd als een zich ontwikkelend wezen, waarbij verstoringen van evenwicht, zich uitend als ziekte of zich niet goed voelen, onvermijdelijk zijn. Gezondheid is een zoeken naar evenwicht dat steeds opnieuw verworven moet worden.

De therapeutische middelen die een antroposofische fysiotherapeut (ritmische massage en bewegingstherapie in mijn geval) gebruikt sluiten aan bij deze visie op gezondheid en ziekte. Processen, die zich op een bepaald moment als ziekte of functiestoornis uiten, kunnen omgevormd worden, zodat er neen nieuw (gezond) evenwicht kan ontstaan. Hierbij wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en herstelkracht van de betrokkene.

De ritmische massage is ontwikkeld door artsen Ita Wegman en Margarethe Hauschka. Door middel van speciaal ontwikkelde handgrepen wordt getracht bepaalde processen, die te overheersend zijn, weer in goede banen te leiden en andere processen, die juist niet goed tot hun recht komen, te stimuleren. Via ritmische massage wordt getracht een nieuwe evenwicht te bewerkstelligen zoals bijvoorbeeld in de spanning-/ontspanningstoestand van spieren of de warmtehuishouding van het organisme, waarbij het zelfherstellend vermogen wordt aangesproken.

Bij de bewegingstherapie wordt geprobeerd, uitgaande van de verschillende bewegingskarakteristieken van hoofd, romp en ledematen, de gezonde beweging weer te herstellen. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van verschillende bergingskwaliteiten.De rol van de zintuigen (zoals de tastzin, de bewegingszin en de evenwichtszin) is hierin van groot belang. Veel aandacht wordt besteed aan hoe de mens zich in de ruimte beweegt.

 

Antroposofische fysiotherapie wordt gegeven door fysiotherapeuten, die na hun reguliere opleiding, een aanvullende antroposofische fysiotherapie opleiding hebben gevolgd. Deze heb ik in 2014 afgerond.

Vergoeding van de antroposofische fysiotherapie is op basis van de reguliere algemene fysiotherapie.